Algemene contactgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk
Molenstraat 14
8326 CW Sint Jansklooster
Tel.: 0527 – 246710

E-mail preses: preses@cgksintjansklooster.nl
Telefoonnummer preses: 0527-246261

E-mail scriba: scriba@cgksintjansklooster.nl
Telefoonnummer scriba: 0615666391

E-mail koster: pahulleman@kpnmail.nl
Telefoonnummer koster: 0527-240635

Rekeningnummer:
NL54RABO0301800324 t.n.v. Christelijke Geref. Kerk Sint Jansklooster

Kerkdiensten zijn D.V. om 09.45 en 14.30 u, tenzij anders staat vermeld.
1e collecte altijd t.b.v. Kerk, 2e zie lijst, deurcollecte t.b.v. onderhoud gebouw.

Contactformulier